Vrijblijvende sessie?
Neem dan contact op met Ronald

WIJ ZIJN DE
SYSTEEMADVISEURS

Als organisatie gebruik je vaak meerdere systemen. Voor de administratie, relatiebeheer, orderafhandeling, planning, urenregistratie en nog veel meer.

Maar is er te weinig samenhang tussen de verschillende softwarepakketten? Sluiten ze niet voldoende aan op je bedrijfs- en personeelsprocessen? En krijg je daardoor niet de managementinformatie die je nodig hebt?

De Systeemadviseurs analyseert je huidige processen en systemen en draagt oplossingen aan om je bedrijf efficiënter in te richten. Soms door samen met alle stakeholders te optimaliseren wat er al is, soms door over te stappen op een nieuw systeem. Het resultaat: meer inzicht, betere stuurinformatie en meer grip.

Ons advies is altijd maatwerk. Geen ‘alles-in-1-verhaal’ dat voor elke organisatie werkt, maar advies en implementatie op maat. Onafhankelijk, vertrouwd en altijd gericht op een optimaal bedrijfsresultaat.

Samen gaan we voor slimme keuzes, passend bij jouw organisatie en werkwijze. Vanaf het inventarisatiemoment tot de oplevering. Zo ontstaat er zicht op cijfers en grip op processen. Oftewel: ruimte om te ondernemen.

 

Zicht op cijfers, grip op processen

ONZE
SPECIALISTEN

“Ik leef me makkelijk in en kom daardoor snel tot de kern”

Ronald Bax

Consultant 

 

Energiek, positief, doelgericht en een tomeloze drive om bij te dragen aan procesverbetering. Als Consultant komt Ronald snel tot de kern en draagt hij oplossingen aan die de basis vormen voor succes.

In de dagelijkse praktijk impact maken, dat is wat hem drijft. Met als uitgangspunt: processen en automatisering voor een optimale bedrijfsvoering.

Ronald richt zich vanuit zijn ervaring met name op bedrijven in de retail, groothandels en productiebedrijven. Hij luistert, leeft zich in en voelt snel aan waar de knelpunten zitten. Van daaruit verbetert hij de dagelijkse praktijk van binnenuit

Remco den Elzen

Data Specialist 

 

Als Data Specialist houdt Remco zich elke dag bezig met data. Van het verzamelen, verwerken, vergelijken en analyseren van financiële en niet-financiële informatie tot het ontwikkelen van overzichtelijke dashboards en rapportages.

Vanuit zijn ervaring als accountant en dankzij een ruime kennis van diverse systemen, is Remco expert in data interpreteren. En met het oog op verbetering weet hij daar de juiste conclusies aan te koppelen.

Dat je kunt blijven leren van data, is wat Remco zo interesseert. En dat brengt hij graag over op anderen. Zo weten de stakeholders binnen de organisatie hoe ze data kunnen lezen en interpreteren en beschikken ze over de juiste stuurinformatie om keuzes op te baseren.

“Data lezen en daar conclusies aan verbinden, daar blijf je van leren”
"Met mijn nuchterheid en directe manier van communiceren kom ik tot waardevolle aanvullende adviezen"

Esmee Pluim

Junior Consultant 

 

Als Junior Consultant biedt Esmee waar nodig doeltreffende ondersteuning aan het team. Ze assisteert tijdens de inventarisatie, de advisering over procesoptimalisatie en automatisering, en het trainen van medewerkers bij de overgang naar nieuwe systemen.

Esmee kenmerkt zich door haar aanzienlijke doorzettingsvermogen, betrouwbaarheid en sterk analytisch vermogen. Haar nuchtere kijk op zaken die ze combineert met een directe manier van communiceren, resulteert in waardevolle aanvullende adviezen tijdens projecten.

Met een achtergrond in bedrijfskunde beschikt Esmee over een solide basiskennis van optimale bedrijfsprocessen. Ze kijkt ernaar uit om achter de schermen bij diverse bedrijven mee te kijken en zo haar kennis verder uit te breiden. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat ze zelfstandig bedrijven succesvol kan begeleiden.

Mark de Vries

Consultant

 

Als Consultant houdt Mark zich bezig met projecten op het snijvlak van mens, proces en IT. Als generalist pur sang houdt hij de helicopterview, zonder de details daarbij uit het oog te verliezen.

Mark heeft affiniteit met functioneel beheer, data-analyse en soft- en hardware-ondersteuning en ervaring met kwaliteits- en procesmanagement. Hij fungeert als vertaler tussen opdrachtgever, leverancier en gebruiker.

Zijn persoonlijke interesse in geschiedenis kan hij ook kwijt in zijn rol als Consultant. Wat heeft de organisatie gemaakt tot wat het nu is? Vanuit respect voor de gemaakte keuzes in het verleden en zijn interesse in de vraag achter de vraag overziet hij de mogelijkheden.

“Als generalist pur sang houd ik de helicopterview”